شروع به کار کارخانه پورت لاین

یکشنبه, 01 اردیبهشت,1398

کار خانه دوچرخه سازی پوریت لاین از ابتدای سال 1398 کار خود را آغاز نمود. امید است بتوانیم در راستای تولید ملی با کمک عزیزان صنعت دوچرخه گامی موفق برداریم.

انصراف از نظر